نیما رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیما رضایی

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مالی شرکت راهسازی عمران 1392/2 - 1394/2
مسئول مالی شرکت توسعه 1390/12 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.02
ازاد اباده 1389 - 1393