علی دهقان فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی دهقان فرد

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح تاسیسات الکتریکی مشاورین همگون 1388/1 -
طراح و اجرای سیستم های حفاظتی شرکت کنترل برتر 1390/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.90
بوشهر 1388 - 1391
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.01
نجف آباد 1381 - 1386