علیرضا ضیایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا ضیایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد