ابوالفضل طهماسبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل طهماسبی

محل سکونت: البرز - هشتگرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مجری تیماس سازه آریا 1392/1 - 1393/3
سرپرست کارگاه شخصی(پیمانکاری) 1391/12 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد قزوین 1390 - 1394