محمد غفاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد غفاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح .مدلینگ.ناظر ساخت دفتر کل کالا 1392/7 -
مدلیگ چسب چوب اورنگ دشت 1390/12 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 14.00
ایران خودرو 1388 - 1390
مکانیک ساخت و تولید
– کاردانی – معدل: 14.00
انقلاب اسلامی 1386 - 1388