مهدی سلیمان زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی سلیمان زاده

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد