امید کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید کریمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Project
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Minitab
نرم افزار Photoshop
نرم افزار Primavera
نرم افزار SPSS
کار با اینترنت
Lingo
DS
EMS
AHP
TOPSIS
نرم افزار Matlab
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Project
نرم افزار Microsoft Word
netlogo
arena
vensin
vensin
vensin

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس منابع انسانی رایان راهبرد چابک 1393/1 - 1394/1
کارشناس منابع انسانی تهران شیمی 1395/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.86
تهران مرکزی 1391 - 1393
مدیریت صنعتی ---
– کارشناسی – معدل: 17.78
غزالی 1389 - 1391
مدیریت صنعتی ---
– کاردانی – معدل: 17.39
غزالی 1387 - 1389
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
– دکترا و بالاتر
علوم و تحقیقات تهران 1395 - تاکنون