علی اکبر صاعدخو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر صاعدخو

محل سکونت: همدان - بهار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس کنترل کیفی قطعات خودرو ایران 1390/12 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد متالورژی
– کارشناسی – معدل: 17.21
بوعلی سینا 1384 - 1388
مهندسی مواد شناسایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.73
علم و صنعت تهران 1390 - 1392