مهران غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران غلامی

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست دفتر فنی کانی کاوان شرق 1393/6 -