علی رضا عیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رضا عیاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس برق اورست مدرن 1392/8 - 1394/12
مدرس رزمندگان دانش 1391/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 14.55
تبریز 1386 - 1390
مهندسی برق قدرت-سیستم
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.32
شاهد 1391 - 1393