افشین یادگار شوکت اباد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افشین یادگار شوکت اباد

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد