پدرام کامکار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پدرام کامکار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست ازاد 1388/2 - 1390/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران اجرایی
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد 1384 - 1387