احسان تمباکوزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان تمباکوزاده

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری دولتی
– کارشناسی – معدل: 14.60
اصفهان 1390 - 1394