فرض اله رشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرض اله رشیدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی 1- سازمان انژی اتمی 1385/6 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فوق دیپلم بهداشت حرفه ای و کارشناس ایمنی و آتش نشانی -
– کارشناسی – معدل: 15.87
علوم پزشکی اهواز 1379 - 1381