محمد سعید فراهانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد سعید فراهانیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی و تدارکات شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات 1389/4 - 1392/2
کارشناس بازرگانی شرکت کیمیدارو 1392/5 - 1393/2
سرپرست واحد بازرگانی شرکت فولاد امیر کبیر 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 14.00
رودهن 1382 - 1385