حمیرضا طالقانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیرضا طالقانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس صدا وتصویر صداوسیما 1383/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک کاربردی
– کارشناسی – معدل: 14.00
قم 1378 - 1382