افسانه کشوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: افسانه کشوری

محل سکونت: لرستان - بروجرد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس مرکزبهداشت ساوه 1390/3 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ایمنی صنعتی ایمنی
– کارشناسی – معدل: 15.00
امام خمینی 1391 - 1393