محمدابراهیم قندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدابراهیم قندی

محل سکونت: گیلان - املش

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 12.89
واحدلاهیجان 1386 - 1392