ناصر شیخ احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر شیخ احمدی

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت جام

جنسیت: مرد