میلاد کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد کریمی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت مهندسی بهینه سازان صنعت سبز 1393/7 - 1393/10