مریم حاجی باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم حاجی باقری

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معلم مدرسه بهشت فردوس 1391/6 - 1392/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.31
آزاد 1376 - 1381