ارش صفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش صفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نسبتا همه چی ازاد 1384/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حساب داری
– کاردانی – معدل: 0.00
رودهن 1393 - 1395