سنا کریم نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سنا کریم نژاد

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول کامپیوتر دبستان غیر دولتی معرفت 1382/6 - 1383/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.00
سما 1389 - 1392