مجید ;ردبچه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید ;ردبچه

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد