زهره رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهره رضایی

محل سکونت: گلستان - مینودشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی وکارهای دادگاهی دفتر وکالت 1391/1 - 1393/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق اسناد دفتری وکالت
– کارشناسی – معدل: 17.85
علمی کاربردی 1389 - 1393