سمیه اکبرپورسوره

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه اکبرپورسوره

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کاردانی – معدل: 13.87
آزادواحدماکو 1380 - 1383