مهتاب ایزدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهتاب ایزدی

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه شرکت پگاه لرستان 1390/3 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.21
صنعتی جندی شاپور 1387 - 1391