نسیم جان احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیم جان احمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه 1389/8 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.89
ازاد اسلامی 1388 - 1391