محمدرضا واشقانی فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا واشقانی فراهانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد