طاهره ششپری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهره ششپری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن