پیام ز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیام ز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر پروژه شرکت پارس تابلو 1384/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد ساوه 1379 - 1383