نوید دهقان نجم ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نوید دهقان نجم ابادی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس طراح فناوران سامانه های دریایی 1391/6 - 1391/12
مهندس محاسب مهندسین مشاور همفکران امین 1391/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 18.36
صنعتی شریف 1387 - 1391
مهندسی عمران زلزله
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.82
صنعتی شریف 1391 - 1394