امیرمحمود خانعلی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرمحمود خانعلی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فورمن اجرایی، سرپرست کارگاه،دفتر فنی شرکت مهندسی گسترش خط و شبکه 1383/3 - 1386/6
دفتر فنی شرکت پای ولد 1387/12 - 1388/12
دفتر فنی، مهندس اجرایی، کارشناس واحد مناقصات، مسذول پیگیری صورت وضعیت ها و مطالبات مالی از کارفرمایان شرکت مهندسی ایران ارتباط 1388/12 -
مسئول فروش قسمت زنانه فروشگاه مرکزی فروشگاه دنیس تریکو 1382/10 - 1383/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تهویه و تبرید
– کاردانی – معدل: 13.58
آزاد 1383 - 1385