فائزه رسولی علیشاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه رسولی علیشاهی

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: زن