فرشته عالی كردكلایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرشته عالی كردكلایی

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كاراموز بشرانه 1392/3 - 1392/5