سیدعلی حجازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدعلی حجازی

محل سکونت: اصفهان - دهاقان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ایمنی شرکت نسل جدید برق آرا 1392/9 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع ایمنی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.06
آزاد اسلامی واحد دهاقان 1386 - 1390