محمدصادق لزگی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدصادق لزگی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح ومسئول پروژه مهندسین مشاورنقش اوران توس 1390/8 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 14.25
ازاد 1384 - 1389