کامبیز خوشنودقویم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کامبیز خوشنودقویم

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.48
آزاد واحد جنوب تهران 1369 - 1371