امیر ابوالفتحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر ابوالفتحی

محل سکونت: لرستان - خرم آباد