ناصر اینانلو مرانلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر اینانلو مرانلو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد