عیسی زبیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عیسی زبیدی

محل سکونت: خوزستان - اهوازسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین مهندسین مشاورپل رود 1385/6 - 1391/8
مهندس اجرا شرکت ساختمانی ماگما 1391/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران آب
– کاردانی – معدل: 14.10
آزاداهواز 1388 - 1390
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.20
آزاداهواز 1390 - 1393