مجتبی ضیایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی ضیایی

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت شرکت تابان تراش 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک صنعتی
– کاردانی – معدل: 13.00
خمینی شهر 1390 - 1392