منصوره سلیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصوره سلیمی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ارزیاب خسارت درمان بیمه اس او اس 1387/5 - 1391/7