زهرا فردوسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا فردوسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 19.70
غیاث الدین جمشید کاشانی 1389 - 1393