مجید عزیزی مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید عزیزی مقدم

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دستیار سرپرست کارگاه طلوع سازه طرح 1386/3 - 1387/6
ناظر مقیم پروژه راهسازی بن سازه اسکان 1390/9 - 1391/6
سرپرست کارگاه سه پروژه مسکونی عمران مجد 1391/7 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.66
ساوه 1384 - 1388