سجاد طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد طاهری

محل سکونت: قزوین - محمدیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جوشکار آرگون ایران پروانه 1389/8 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک
– دیپلم – معدل: 13.50
1386 - 1386