سعید حمیدی سرحوضکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید حمیدی سرحوضکی

محل سکونت: خراسان رضوی - کاشمر

جنسیت: مرد