هادی کریمی اغمیونی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی کریمی اغمیونی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد