اراز ایازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اراز ایازی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح و مسئول فروش کیمیاگران توسعه پایدار 1391/5 - 1392/5
تکنسین طراحی هپکوی اراک 1393/1 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.30
اراک 1388 - 1393
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.30
شهید رجایی 1393 - 1395