مهدی نصراصفهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی نصراصفهانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی اصفهان 1387/6 - 1389/12
پژوهشگر ارشد شبکه تحلیل گران فناوری (ایتان) تهران 1389/12 - 1392/1
مسئول واحد المپیاد (افسر وظیفه) موسسه علمی آموزشی رزمندگان 1392/1 - 1393/4
معاون طرح و برنامه موسسه علمی آموزشی رزمندگان 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مواد متالورژی
– کارشناسی – معدل: 15.00
علم و صنعت ایران 1382 - 1387
مدیریت اجرایی تولید و عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
باهنر کرمان 1387 - 1390